Bavella GR20 Variante Alpine

Punta di U Grecu et Pianu di Cauria

Omu di Cagna et Plaine d’Ovace

Bavella : Punta Vellaco